Friday, October 29, 2010

How To Get Cheats For Pokemon On The Gpsphone

SICULO POETRY: LU COMUNISMU


LU COMUNISMU


Ana passatu tanti e tant’ anni e lu comunismu và sempri, sempri avanti,
ora non dicu sti cosi, pri fari u granni ma picchì stamu divintannu
cumpagni, ama avutu lì provi cu tanti voti, ca la genti
a vutatu cù tantu cori, sapennu ca lu partitu è sulu d’inculuri
e chistu ci fa sempri, tantu e tantu unuri.
La genti accuminciatu addapiri l’occhi sapennu ca la democrazia,
a fattu tanti so twisted, and idda, pri divintari Cu closing strong,
buy votes, spartennu furmaggiu and biscuits.


Signuri mine, and Chisti and Rialto, and all so true currispununu,
else to just about freedom, and c'ammazzunu robbunu in each city. Ciana
status offenses and many kidnappings, many Germans mancu on fussiru,
ddocu those surfaces to the Christian Democrats, cu many texts?
ca pensunu first gods and know all the private interests. Annu
guvirnatu cu many seats u trattanu Populu Community is Fussi 'ngreggi,
hours ca cu ristanno them seats in the menu, and no company in arrestunu guvernu lu.

E PRI will end!

Marteddu scythes and Cu, Justice will be there, Pricci from everything,
there is honesty, always ristannu to our freedom, and everyone we
equality.


NUCCIO.

0 comments:

Post a Comment